برچسب: معافیت پزشکی ماده 33 بند 2

0

پزشکی ماده 33 بند 2

معافیت پزشکی ماده 33 بند 2 معافیت پزشکی ماده 33 بند 2 آیین نا جدید معاینه و معافیت پزشکی و جدول بخش سیزدهم بیماریهای چشم و عوارض بینایی ماده 41 مشمولان مبتلاء به بیماریهای...