نظارت هدفمند پژوهش محور

پژوهش نظارت محور هدفمند

هدفمند محور پژوهش نظارت

هدفمند نظارت پژوهش محور

پژوهش هدفمند نظارت محور

نظارت هدفمند پژوهش محور از اصلی ترین وظایف گروههای آموزشی است

محور پژوهش هدفمند نظارت Purposeful Research Based Monitoring 2 نظارت هدفمند پژوهش محور از اصلی ترین وظایف گروههای آموزشی است خبرگزاری پانا معاو

منتشر شده توسط : Pana

آیین نا دوره دکتری تخصصی پژوهشیPhD by وزارت بهداشت

23 محور اصلی فعالیتهای دوره دکتری تخصصی پژوهشی کسب دانش و مهارت از طریق پژوهش هدفمند ونوآوری در یک رشته خاص است و آموزش وسیله 9 2 4 کلیه امور آموزشی و پژوهشی دانشجو تحت نظارت شورای تحصیلات تکمیلی موسسه می باشد

خلاصه سند توسعه پژوهش و فناوری وزارت نفت

وه و ور وزار ت در رم ه ف آ راه ده ه و ح ه ١ ر رو د وه و ا ا در و ا ٻ ر وه ٺ ٺ ٺ از ا ٺ م ٮ وه ه ٺ ٺ د ه ٺ ٻ ن وه ٺ اه آ ٺ دن ٺ ه ٺ ٻ رد ٺ ز ٺ ا

معاونت تحقیقات و فناوری درباره HSR

یکی از محورهای پژوهشی دارای اولویت تحقیقات در نظام سلامت HSR است در سال 1386 تحقیقات در نظام سلامت در کل دانشگاهها مدنظر قرار گرفت و به منظور هدفمند نمودن پژوهش در نظام سلامت و نظارت بر اجرای این نوع پژوهش شورای سیاستگذاری پژوهش در

1396/11/12 – Resv.hums.ac.ir

واردات ذرت به کشور کاملا نظارت شده است خبرگزاری مهر اخبار

20 کرج رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی گفت در حال حاضر واردات ذرت به کشور کاملا نظارت شده است صورت گیرد افزود حضور در رقابت های جهانی در راستای توسعه دانش محور بدون تکیه بر مقوله مهمی چون پژوهش ممکن نیست

1396/11/12 – Mehrnews

طرح پژوههه Grant و اجرای آن از ابتدای سال 1388 در دانشگاه

2 1 2 2 2 3 2

1396/11/12 – Cdn.ub.ac.ir

شیوه نا نظارت بر اجرای دوره دکتری پژوهش محور معاونت پژوهشی

نظارت بر اجرای دور دکتری پژوهش محور در جهت نظارت شفاف بر اجرای دوره دکتری پژوهش محور مطابق با quot شیوه نا پذیرش و فرایند تحصیلی دانشجویان دکتری پژوهش محور quot مصوب مورخ 11 1 29 هیأت رئیسه دانشگاه quotو آیین نا دکتری مصوب

1396/11/12 – Research

انجمن های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

بر پایه این مصوبه و بنا به تصمیم ریاست عالیه دانشگاه برای ارتقای سطح علمی عزیزان دانشجو کمیسیون مرکزی انجمنهای علمی ادبی و هنری به منظور تأسیس ارزیابی نظارت و هدفمند نمودن فعالیتهای انجمنهای علمی تشکیل گردیدودراسفندسال 1392 طی

1396/11/12 – Iauyasooj

دانشگاه آزاد اسلامی

18 11 12

1396/11/12 – Ftp.iau.ac.ir

و ا ی آ ز ی و ر ع در دا ه ا دانشگاه جامع امام

27 و ا ی آ ز ی و ر در دا ه ا م ع 143 1 و د دا ه ی دو ر 1386 186 ی و ا و رات دو رت ی دا ه ی ازی و م آ ز دو

1396/11/12 – Journals

مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسلامی شهر ارومیه gt درباره مرکز

راهبردها و اقدامات اساسی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه تهیه و تصویب ساختار سازمانی مرکز با بهره گیری از رویکردهای نتیجه محور ایجاد تمرکز سازمانی در مدیریت های پژوهشی برای انجام و نظارت بر تمامی فرایندهای پژوهشی تدوین

1396/11/12 – Crd.urmia.ir

دانشگاه یزد معرفی معاونت پژوهش و فناوری

برای رسیدن به این اهداف لازم است پژوهش ها هدفمند و با انگیزه ایجاد ثروت ملی و درآمد انجام شوند ماموریت گرا و تقاضا محور بودن پژوهش ها و سفارش آن ها از سوی دولت صنعت و جامعه یکی از مهم ترین راهکارها است نداشتن تفکر مدیریت دانش بنیان و پژوهش محور موجب

1396/11/12 – Yazd.ac.ir

دستورالعمل نحوه تهیه محورهای پژوهشی در گروههای آموزشی دانشگاه

با عنایت به این نکات تبیین محورهای پژوهش توسط جامعه دانشگاهی را می توان به عنوان اولین گام برای ترغیب و تشویق چنین باورهایی در جامعه در پاسخ این سئوالات در نحوه معرفی و ارائه پروژه های پژوهشی هدفمند و جهت دار پژوهشگران دانشگاهی نهفته است

1396/11/12 – Vcr2.um.ac.ir

جایگاه پژوهش در اسناد بالادستی شورای عالی انقلاب فرهنگی

28 ایجاد سازمان های چابک و هوشمند برای تعریف و نظارت بر پژوهش سازمان هایی برای حمایت هدفمند از پژوهش و فناوری مشتری محور نبودن پژوهش ها فقدان رغبت و علاقه کافی در میان اعضای هیات علمی جهت پرداختن به پژوهش در مقایسه با آموزش

1396/11/12 – Sccr.ir

اعلام موضوعات پژوهشی تقاضا محور برای پذیرش دانشجویان دکتری

گرو ه آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی موضوعات پژوهشی تقاضا محور برای پذیرش دانشجویان 1 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی صنایع غذایی درون پوشانی و رسانش هدفمند ترکیبات زیست فعال

1396/11/12 – Rifst.ac.ir

محورهای پژوهشی

مقد پیش رفت علوم و پیچیده تر ش دن فض ای اقتصادی و سیاسی در عصر حاضر موجب ایجاد تغییرات در رویکردهای عملیاتی سازمان ها شده و به تبع آن عملکرد و فعالیت های دستگاه های بودجه ای و نظارتی کشور را متاثر ساخته است در چنین

1396/11/12 – Pazhoohesh

برخورد با پارادایم چالش آب نیازمند استراتژی خلاقانه و توسعه

4 روز پیش برخورد با پارادایم چالش آب نیازمند استراتژی خلاقانه و توسعه پژوهش محور است و مراکز پژوهشی تخصصی عدم تجمیع بودجه های پژوهشی در جهت تخصیص آن به پژوهش های اولویت دار و هدفمند عدم استقبال صاحبان صنایع و بخش خصوصی

1396/11/12 – Uok.ac.ir

درآمدی بر تأثیرات اقتصادی هدفمند کردن یارانه ها

قانون هدفمندی یارانه ها دارای دو محور اساس ی اس ت ک ه یکی از آن ه ا »آزادس ازی قیمت 2 اظهار نظر کارشناسی درباره طرح نظارت و همگانی در هدفمند کردن یارانه ها مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 1387 3 جعفرزاده امیر آشنایی با مفهوم

1396/11/12 – Ensani.ir

Untitled

ماده ۳ محور اصلی محور اصلی فعالیتهای دوره دکتری تخصصی پژوهشی کسب دانش و مهارت از طریق پژوهش هدفمند و نوآوری در یک ۴ ۳ ۵ کلیه امور آموزشی و پژوهشی دانشجو در طول دوره تحت نظارت شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه می باشد فصل دوم

1396/11/12 – Nfsrc.mui.ac.ir

پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی مرکزی هسته پژوهشی اداره

اولویت های پژوهشی دفاتر معاونت امور اقتصادی برای سال 1390و 1391در هفت محور شامل موارد زیر می باشد محور اول بررسی آثار هدفمند سازی بررسی و تحلیل جایگاه نظارت در نظام تامین مالی کشور و راهکارهای ارتقاء آن بررسی و تحلیل روش های تامین مالی

1396/11/12 – Mk.mefa.gov.ir

برنا جامع روابط عمومی ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها

پایگاه اطلاع رسانی ابزار حرفه ای مجموعه است که با مدیریت هوشمند و هدفمند از سوی روابط عمومی اهداف سازمانی را تامین کرده و مخاطبان و افکار برنا جامع روابط عمومی محور ارتباطات محور اطلاع رسانی محور پژوهش و افکار سنجی محور تبلیغات و مناسبتها

1396/11/12 – Mcls.gov.ir

آیین نا دکتری پژوهش محور دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

آن دسته از مربیان دانشگاه آزاد اسلامی که در دوره دکتری تخصصی به صورت پژوهش محور مشغول به تحصیل می باشند بدون پرداخت هرگونه حسین اجرای آن بر عهده معاونت های ذیربط و نظارت بر آن بر عهده رئیسان واحدهای دانشگاهی است نشانی تهران انتهای

1396/11/12 – Iaubir.ac.ir

ارائه هدفمند واحد درسی به دانشجویان دکتری پژوهش محور دانشگاه آزاد

19 معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت ارائه واحد درسی به دانشجویان

1396/11/12 – Omransara

آئین نا طرح های پژوهشی

7 فراهم ساختن زمینه انجام پژوهش هدفمند در چارچوب برنا های تحقیقاتی اساتید و گروه های آموزشی و نیز حمایت از انجام پژوهش های این طرح ها در قالب فرم های پیشنهادی طرح پژوهشی توسط اعضاء هیأت علمی ارائه شده و مراحل تصویب و اجرای آنها تحت نظارت و در

1396/11/12 – Sku.ac.ir

معاونت غذا و دارو

صفحه اصلی middot معاون غذا و دارو middot مدیریت نظارت بر امور دارو middot مدیریت نظارت بر مواد غذایی middot آزمایشگاه کنترل موادغذایی middot مدیریت نظارت بر تجهیزات پزشکی middot اداره نظارت برفرآورده های طبیعی middot اداره تحقیق و توسعه middot سایر واحدها middot آرشیو اخبار middot سایت قدیم

1396/11/12 – V-drug.mums.ac.ir

طبق ماده 16 بند ب برنا پنجم توسعه اقتصادی وزارت بهداشت

محور اصلی فعالیت های دوره دکتری تخصصی پژوهشی کسب دانش و مهارت از طریق پژوهش هدفمند و نوآوری در یک رشته خاص است و آموزش وسیله ی برطرف کردن کاستی های آموزشی دانشجویان این دوره است تا راه را برای وصول به اهداف دوره هموار سازد در حال حاضر

1396/11/12 – Hbi.ir

آیین نا دوره دکتری تخصصی پژوهشی

محور اصلی فعالیت های دوره دکتری پژوهشی کسب دانش و مهارت از طریق پژوهش هدفمند و نوآوری در ماده ۴ شرح دوره ۱ طول مدت این دوره ۴ ۳ ۵ کلیه امور آموزشی و پژوهشی دانشجو در طول دوره تحت نظارت شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه می باشد فصل دوم

1396/11/12 – Fa.pasteur.ac.ir

مصوبه سند دانشگاه اسلامی

21 ۲ ۲۱ ا ی جاد سازوکار نظارت و ارز ی اب ی مستمر و هدفمند نظام فرهنگی تربیتی در سه سطح «شورای اسلام ی شدن ۷ ۱ اختصاص دوره ها ی آموزش ی پژوهش محور و مسأله محور پ ی رامون ن ی ازها ی علم ی «دانشگاه اسلام ی » در مقاطع تحص ی لات تکم

1396/11/12 – Rrk.ir

یازده پرسش کلیدی که یک پژوهش «خوب طراحی شده» می تواند پاسخ دهد

27 این یازده پرسش کلیدی می توانند به عنوان متری برای ارزیابی پژوهش در دست انجام یا در دست نظارت و داوری شما مورد تا کاستی های پژوهش خود را بیابید و برای رفع ابهامات و تکمیل کار خود به صورت هدفمند برنا ریزی و اقدام نمایید

1396/11/12 – Maryamnazari

اسکان پژوهش حلقه مفقوده هنر در جامعه امروز نگاهی بر جای خالی

18 پژوهش حلقه مفقوده هنر در جامعه امروز نگاهی بر جای خالی مطالعه هدفمند در هنر کشور امروز وقتی یک نمایشگاه برگزار می شود نیازمند یک کیوریت مناسب است که باید پژوهش محور باشد و کیوریتور در نقش پژوهشگر باید فعالیت داشته

1396/11/12 – Eskannews

گذری بر مفهوم ارزیابی

ارز ر ا و وت د از ا رو ارزش اری ط زم ارز ا وت د در ی ا ارز از و وت در رد ع ص آ ً و و ص ز ا آ ع رد ارز ٻ در ن ٺ ار دارد در ه ف وه ا ا

1396/11/12 – Pnu.ac.ir

ه مجله مطالعات آموزش و یادگیری

آ ری و ان ارس ا از د از ن آ اد 15 ا ده از روش ی ا ب رت و را رآ زی ی وا در دا ر م ی دا وژه ی ر وه ی

1396/11/12 – Jsli.shirazu.ac.ir

باس تعالی نام شیوه های دانشجویی ها و رساله نا نظارت بر پایان

شیوه نام حاضر تنظیم شده است 3 گسترش بهره گیری از پژوهش در اصالح و تعالی آموزش علوم و مهارت ها به نسل های آینده 2 افزایش سهم دانشگاه در تولید علم 1 رفع نیازهای علمی جامعه 4 هدفمند سازی پایان نا ها و رساله ها به منظور اجرای سیاست

1396/11/12 – 217.218.98.152

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیphD by research

به استناد مصوبه شورای عالی برنا ریزی علوم پزشکی کشور وبا استعانت از خداوند حکیم دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال جاری در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص آشنا به روشهای پیشرفته تحقیق و مبانی پژوهش هدفمند و برقراری پلی بین

1396/11/12 – Research

ی و از و آ س دا دانشگاه الزهرا

ر ا م و ی دا دار و ا س را دی دا ه دد 1 5 ر و ز ای و ا دا ه را دارا و از ی و رت ا ای ی و ا ب 1 11 و ی دی و

1396/11/12 – Economics

نظامنا جامع پژوهشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

14 د ای و م از ی ٺ و و ٻ ٻ ف ٻ و ا ا ی ی وزارت ون ر و ر ه ا ا ر ا ا در زه و ر و ا ا ا ا ن رت و ل ه ن ا رات

1396/11/12 – Lssi.ir

معاونت پژوهشی و فناوری اهداف و برنا ها دانشگاه تربیت مدرس

گزینش شکوفایی وماندگاری فرهیختگان علمی در محیطی مشوق به منظور تحقق اهداف کلان دانشگاهی تمرکز پژوهش درحوزه هاى اعزام هدفمند اعضای هیأت علمی و دانشجویان دوره دکتری و سایر پژوهشگران به مراکز علمی طراز اول جهان برای انتقال دانش و فنون جدید

1396/11/12 – Modares.ac.ir

پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت امور اقتصادی اولویت

محور اول بررسی آثار هدفمند سازی یارانه ها مشتمل بر موارد ذیل نهادی نظام تامین مالی کشور و ارایه راه کارهای توسعه آن بررسی و تحلیل جایگاه نظارت در نظام تامین مالی کشور و راهکارهای ارتقاء آن بررسی و تحلیل روش های تامین مالی بخشی در اقتصاد ایران

1396/11/12 – Mefa.ir

و ر « ن ای ر در را ی آ ز پژوهشگاه علوم

و ا دی ن و ی م ا و ه م ا و ت ل د رة رم ز ن 1394 131 148 ر و « رت آ ز در را ی ر ای ن » ن ا ه رت آ ز م ده ای ا

1396/11/12 – Criticalstudy

هسته های پژوهشی دبیرخانه کانون های مساجد خراسان رضوی

این هسته ها در صورت هدایت صحیح مبتنی بر یک نقشه هدفمند و جهت مند می توانند زمینه موثر برای توانمندسازی کانون های فرهنگی 1 پس از ثبت هسته پژوهش کارشناس آموزش و پژوهش دبیرخانه استان وظیفه هماهنگی و نظارت بر هسته های پژوهش را از طریق

1396/11/12 – Mehrab8.com

معاونت پژوهشی و فناوری اداره کل پژوهش دفتر مطالعات و

ایجاد انگیزه و تقویت آن در تولید علم و انجام تحقیقات پژوهش محور تولید علم و ارتقاء کمی و کیفی پژوهشها در حوزه علوم انسانی اسلامی هدفمند نمودن تحقیقات و پژوهشها بر اساس اولویت های تعیین شده پردیس خواهران در حوزه علوم انسانی و اسلامی و

1396/11/12 – Research

و وزارت

و ده و ر ا ای ی و و در ی آن ار ی رت ی و ان ر از ز ی دا و ر ز در زه ی ر ا د د ای آن و ان دارای رک د ی رت از ا ا دا ه ا دوره را را

1396/11/12 – Kntu.ac.ir

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ویکی پدیا دانشنامهٔ آزاد

بررسی و تأیید طرح های پژوهشی همکاری در تدوین برنا سالانه مرکز نظارت بر انتشار نشریه های علمی و پژوهشی مرکز و تعیین پژوهش و مطالعه طرح های بنیادین طرح های بنیادین و اساسی حکومتی و مطالعات کلان مربوط به محورهای اقتصادی سیاسی و

1396/11/12 – Fa.m.wikipedia.org

برنا آموزش پزشک پژوهشگر واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم

محور اصلی فعالیت های برنا پزشک پژوهشگر کسب دانش و مهارت های بالینی و پژوهشی بطور همزمان و هدفمند در یک حیطه خاص از علم پزشکی نظارت مستقیم بر کلیه امور آموزشی و پژوهشی دستیاران به عهده دانشکده پزشکیدندانپزشکی میزبان می باشد

1396/11/12 – Rcd.research.ac.ir

شیوه نا تدوین تصویب اجرا و نظارت بر شبکه برنا گروه

شیوه نا تدوین تصویب اجرا و نظارت بر شبکه برنا گروه پژوهشی مقد در راستای تحقق اهداف عالیه جهاددانشگاهی انجام فعالیت های پژوهشی و فناوری به شکل هدفمند به منظور دستیابی به جایگاه برتر و

1396/11/12 – Bom.acecr.ac.ir

تفکّر و پژوهش پایگاه کتاب های درسی

ناشر اداره کلّ نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی چاپخانه شرکت افست »سهامی عام« wwwOffsetir سال انتشار و نوبت چاپ چاپ اوّل ١٣٩٥ کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنا ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه

1396/11/12 – Chap.sch.ir

Download 14683k دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

۱ ۱۳ ناظر عضو هیات علمی کلیه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی که درباره موضوع طرح دارای تخصصی است و وظیفه نظارت ایلر حسن اجرای طرح تا زمان پایان آن را ۳ ۲ انجام پژوهش های کاربردی هدفمند مسئله محور و ماموریت گرا ۴ ۲ کمک به تجاری سازی نتایج

1396/11/12 – Iaushiraz

دانشگاه سمنان اخبار gt رئیس صندوق رفاه دانشجویان اهم برنا های

1 مهندس ذوالفقار یزدان مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویان در اجلاس روسای دانشگاه ها مراکز پژوهشی و پارک های علم و مردمی و خیرین و اهتمام به ارائه تسهیلات هدفمند و موثر از جمله محورهای عملکردی صندوق رفاه دانشجویان در سال های ۹۴ و ۹۵ بود

1396/11/12 – 118.semnan.ac.ir

بخشنا دکتری پژوهش محور دانشکده مدیریت

5 آزاد اسالمی این دانشگاه پذیرش دانشجوی دکترای پژوهش محور را برای توجه بیشتر به پژوهش های کاربردی و تربیت پژوهشگران متعهد متخصص است که در آن محور اصلی کسب دانش و مهارت از طریق پژوهش هدفمند و نوآوری است ماده 3

1396/11/12 – Manage.iauctb.ac.ir

نمایشگاه هفت پژوهش برگزار می شود دانشگاه اصفهان

محور اصلی مناطق فناوری هستند 2 نمایشگاه هفت پژوهش برگزار می شود مع اون پژوهش و فن اوری وزارت علوم گفت نمایش گاه هفت پژوهش ۲۳ تا ۲۶ آذرماه در برنا های هدفمند هفت پژوهش تاکید و توفیقات آنها را در تحقق وظایف محوله از خداوند متعال

1396/11/12 – Ui.ac.ir

پژوهش گران حوزه کارآفرینی با تحقیقات دانش محور متواتر و هدفمند

2 روز پیش پژوهش گران حوزه کارآفرینی با تحقیقات دانش محور متواتر و هدفمند سه الگو و روش کلیدی و مؤثر را برای تشخیص فرصت های کارآفرینی مطرح می کنند قوانین قانونکشورفرصترانیحکمخوب

1396/11/12 – Khabarban

آیین نا حمایت از نشریات علمی

7 1 2 3

1396/11/12 – Research

سمپوزیوم پزشکی فرد محور پژوهشگاه ابن سینا

پزشکی فرد محور در واقع رویکردی هدفمند و هوشمندانه به تشخیص و درمان بیماری هاست به نحوی که پایه و ستون اصلی نظام دارویی و بی ای موثر و به روز آیین نا ها و نظام نظارتی مناسب و موثر و شبکه های پیشرفته و پویای تحقیقاتی و بالینی و

1396/11/12 – Avicenna

ایرنا فراغت هدفمند و تخصصی دراستان مرکزی پیش نیاز اشتغال

13 جولای معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود برنا های این اداره کل به صورت تخصصی در زمینه مهارت های اسلامی پاسخ به شبهات دینی احکام محورهای آسیب اجتماعی مباحث ولایت فقیه انقلاب اسلامی و

1396/11/12 – Irna.ir

91 مجمع تشخیص مصلحت نظام

الف تنظیم چارچوب و محورهای همکاری و تعامل با دستگاههای موضوع ماده 9 نظارت و متعاقب آن برگزاری نشستهای ماهانه با نظارت بر سیاست های کلی اصل 44 نظارت بر هدفمندی یارانه ها نظارت بر وضعیت کسب و کار نظارت بر سیاست های کلی اشتغال

1396/11/12 – 81.91.157.27

پژوهشی و مطالعاتی مسأله یابی و نیازهای م هرداری ق ش

برای ایجاد مسیرهای پیاده محور در شهر قم و بررسی محدودیت ها و الزامات ایجاد آن С بررسی و نقد نحوه کیفیت و چگونگی نظارت شهرداری بر امر ساخت و سازهای شهری در قم و ارائه الگوهای بهینه مدیریتی در ارتباط با آن С معرفی مکان های دارای پتانسیل در

1396/11/12 – Farabi.ut.ac.ir

آیین نا طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

آن ها آیین نا جدید با هدف انجام طرح های پژوهشی اصیل متمرکز هدفمند مسئله محور و ماموریت گرا به شرح زیر تدوین ماده ۱ تعاریف ۱ ۱۳ ناظر عضو هیات علمی کلیه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی که درباره موضوع طرح دارای تخصصی است و وظیفه نظارت بر

1396/11/12 – Khoiau.ac.ir

آیین نا طرح های پژوهشی

آن ها آیین نا جدید با هدف انجام طرحهای پژوهشی اصیل متمرکز هدفمند مسئله محور و ماموریت گرا به شرح زیر تدوین ماده ۱ تعاریف ۱ ۱۳ ناظر عضو هیات علمی کلیه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی که درباره موضوع طرح دارای تخصصی است و وظیفه نظارت بر

1396/11/12 – Zariau.ac.ir

ا ا د ی آ و و دفتر آموزش و پژوهش

دا ر ان ا و رم و ات ٺ م ٻ ر ٺ ی ش م ا اری و و ان و رت م ا ٺ ن و ا ب از ا ه ری د ر ی و و ٻ و وری ا ن د و و

1396/11/12 – Training

نظارت هدفمند پژوهش محور از اصلی ترین وظایف گروه های آموزشی

خبرگزاری پانا معاون آموزش ابتدایی شهر تهران در همایش گروههای آموزشی مناطق شهر تهران گفت تقریباً هر مدرسه ای دارای یک سیستم مدیریت عملکرد است که از آن انتظار می رود اهدافی مهم را در زمینه مدیریت سرمایه انسانی برآورده سازد

1396/11/12 – Tnews.ir

معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف گرنت

چشم انداز این برنا آن است که اساتید محترم با هدفمند و متمرکز نمودن فعالیت های پژوهشی و موضوعات پایان نا های دانشجویان خود حول محورهای مشخص هسته هایی را شکل دهند که در میان مدت به مرجعیت علمی و تحقیقاتی در آن محور پژوهشی دست می یابد و می تواند

1396/11/12 – Research

اساسنا پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

مراکز علمی و پژوهشی جهت هدایت حمایت و نظارت بر پایان نا ها و طرح های پژوهشی متناسب با دغدغه های مقام معظم رهبری آموزش های هدفمند در حوزه فرهنگ مدیریت و علم در دانشگاه اسلامی خصوصا از طریق برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی پژوهش محور ارشد

1396/11/12 – Cissi.ir

PhD By Research معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی تبریز

محور اصلی فعالیتهای دوره دکتری تخصصی پژوهشی کسب دانش و مهارت از طریق پژوهش هدفمند ونوآوری در یک رشته خاص است و آموزش وسیله برطرف کردن 9 2 4 کلیه امور آموزشی و پژوهشی دانشجو تحت نظارت شورای تحصیلات تکمیلی موسسه می باشد

1396/11/12 – Amouzesh

آموزش دانشکده دفتر توسعه کمیته های شرح وظایف دانشگاه علوم

پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای طرح درس نظری و بالینی 3 مشارکت در ارزشیابی و اجرای طرح برقراری مسیر تعامل و همکاری آموزشی پژوهشی و مشاوره ای بین گروه های آموزشی دانشکده و معاونت های مختلف دانشگاه با هدف پاسخگویی به نیازهای سالمت

1396/11/12 – Fd.abzums.ac.ir

جزییات کامل پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور در

25 به عبارت دیگر مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های پ ژوهشی و آموزشی است که در آن محور اصلی کسب دانش و مهارت از طریق پ ژوهش هدفمند و نوآوری است 2 مجموع واحدهای دوره دکتری تخصصی پ ژوهش محور در برنا درسی مصوب هر رشته 36 واحد شامل

1396/11/12 – Iranconferences

نظام نا پژوهش شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

آ و ح و ا ب ی ارداد ا ا و رت وژه ی و و وری ی دور از د س ا د و از د ن و ر در و و وری و ار ط دا ه ی ر در و ر ر

1396/11/12 – Nioec.org

حرکت به سوی پژوهش های نتیجه گرا و محصول محور تبدیل علم به

14 معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تفرش گفت حرکت به سوی پژوهش های نتیجه گرا و محصول محور و تقویت محصول گرایی تفرش انجام پروژه های پژوهشی متمرکزو تخصصی و تلاش برای هم جهت نمودن و هدفمند نمودن گروه های پژوهشی تلاش در

1396/11/12 – Tafreshu

سند دانشگاه اسلامی 25تیر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

16 جولای ۱ ۵ تأسیس و تأکید بر رشته های پژوهش محور در مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته های مختلف علوم در راستای نوآوری و ۳ ۱۱ ایجاد سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر و هدفمند نظام پژوهش و فناوری در سه سطح «شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و

1396/11/12 – Scv.gau.ac.ir

متن کامل قانون

ایجاد توازن هدفمند و یکپارچگی در نظام های چهارگانه دانشگاه فرهنگی تربیتی آموزشی پژوهشی فناوری و مدیریتی آموزشی پژوهش محور و مسأله محور پیرامون نیازهای علمی «دانشگاه اسلامی » در مقاطع تحصیلات تکمیلی با نظارت کارگروه های تخصصی

1396/11/12 – Law.dotic.ir

PhD by Research معاونت تحقیقات و فناوری

محور اصلی فعالیت های دوره دکتری پژوهشی کسب دانش و مهارت از طریق پژوهش هدفمند و نوآوری در ماده ۴ شرح دوره ۱ طول مدت تبصره تأیید اعتبار مالی پژوهشی Grant استاد راهنما و نظارت بر حسن اجرای بند فوق به عهده معاونت پژوهشی مؤسسسسه خواهد

1396/11/12 – Retech.sbmu.ac.ir

تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه هوافضا

تحصیلات تکمیلی با ایجاد دوره کارشناسی ارشد در سال ۸۶ به صورت رسمی فعالیت های خود را آغاز کرد و در سال ۸۹ دوره دکترای آموزش پژوهش به صورت مشترک با دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف و در سال ۱۳۹۱ دوره دکترای پژوهش محور را

1396/11/12 – Ari.ac.ir

اهمیت تفکر و پژوهش معل م شش م بلاگفا

موفقیت در تمام فعالیت های مربوط به توسعه ازجمله صن ایع کشاورزی وخدمات به نحوی به گسترش فعالیت های پژوهشی بستگی دارد پژوهش یکی از مح ورهای مهمی است که ضامن پیش رفت و توسع ه پایدار در هر کش ور به شم ار می آید اگر پژوهشی صورت

1396/11/12 – Parisabagherzadeh

نظام جامع پژوهش حوزه علمیه خراسان تصویب شد خراسان رضوی

30 رئیس کمیسیون تخصصی پژوهش شورای عالی حوزه علمیه خراسان از تصویب نظام جامع پژوهش حوزه علمیه خراسان در آن منشا تحولات فکری و عملی عمیقی در طول قرن ها بوده که انقلاب اسلامی از جمله دستاوردهای مبارک تلاش هدفمند مجتهدان و

1396/11/12 – Razavi.farsnews.com

معاون آموزش ابتدایی شهرتهران درجلسه مدیران مدارس منطقه 15 اداره

26 راهنمای کیفیت بخشی به نحوه طراحی و تدوین فعالیت های فوق برنا مدارس راهنمای هدایت و نظارت هدفمند پژوهش محور بر اساس راهنماهای دوره ی ابتدایی صحبت کرد وگفت هدف از برگزاری کارگاههای آموزشی مدیران این است که دانش آموزان را

1396/11/12 – Tehranedu

آیین نا طرح های پژوهشی درون سازمانیمربوط به طرح های پژوهشی

15 1999 های هدفمند متناسب با توانایی ها و شرایط خاص هر یک از اعضای هیئت علمی و گرایش های تخصصی آن ها و دستیابی به نتایج مطلوب از پژوهش هایی که در دانشگاه انجام می گیرد و همچنین برای انجام مراحل ارزیابی نظارت و پیگیری طرح

1396/11/12 – Sbu.ac.ir

SIDir معرفی مرکز مطالعات و برنا ریزی شهر تهران

کلیه مراکز علمی کشور در سایت مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به همراه رزو اساتید و فعالیت های پژوهشی مرکز با بهره گیری از رویکردهای نتیجه محور ایجاد تمرکز سازمانی در مدیریت های پژوهشی برای انجام و نظارت بر تمامی فرایندهای پژوهشی تدوین

1396/11/12 – Sid.ir

طراحی آموزش الکترونیکی پزشکی مبتنی بر رویکرد تعاملیِ

مختلف و درک فرایند تولید معنا از دیگر مشخصه های یک محیط آموزشی الکترونیکی پژوهش محور سازنده گرا است واژگان کلیدی آموزش الکترونیکی رویکرد تعاملی پژوهش محور سازنده گرایی یادگیری موقعیتی آموزش پزشکی مقد در سال های اخیر ه

1396/11/12 – Cdn.neoscriber.org

پویا پژوهش مرکز مشاوره

کمک به جذب فناوری تکنولوژی مدرن و دانش فنی بنگاه های اقتصادی استان نظارت بر اجرای طرح ها ارائه هرگونه خدمات قانونی حقوقی مدیریتی و برنا ریزی که موجب تسهیل کسب و کار در بنگاه اقتصادی نوآور محور شود ارائه مشاوره های فنی و تخصصی

1396/11/12 – Pooyapajoohesh

شورای نظارت و هماهنگی سازمان سما تأکید بر فعالیت های پژوهشی

14 دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان گیلان بر انجام فعالیت های پژوهشی تقاضامحور و هدفمند در مدارس و آموزشکده های وی گفت «سما استان گیلان در راستای توسعه کارآفرینی پژوهش ارزش آفرین و تقاضا محور مهارت آموزی و پایبندی

1396/11/12 – Guilansama

تعمیق و تکمیل الگوی پایه با بسط علم در عرصه زندگی ایسنا

4 بنابر این باید هدایت حمایت و نظارت بر آموزش و پژوهش در کشور منافع افراد را با منافع ملی همسو نماید دکتر زلفی گل افزود در این مقاله هفت طرح جهت هدفمند نمودن آموزش پژوهش و فناوری در کشور ارائه گردیده است این طرح ها عبارتند از

1396/11/12 – Isna.ir

مدیریت پژوهشی و فناوری امور پژوهشی پرتال دانشگاه صنعتی قم

4 توس عه تقویت و هدای ت طرحهای پژوه شی مصوب با اولویت پژوهشهای کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنا های توسعه کشور و ن قشه جامع علمی کشور 5 کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی موسسه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنا

1396/11/12 – Qut.ac.ir

ره یافتی بر نظام جامع راهبردی پژوهش فن آوری و نو آوری وزارت نفت

ٻ ٻ ٻ ٺ ٺ ٺ ٻ ٺ

1396/11/12 – Ekteshaf

نظارت هدفمند پژوهش محور از اصلی ترین وظایف گروههای آموزشی است

2 نظارت هدفمند پژوهش محور از اصلی ترین وظایف گروههای آموزشی است خبرگزاری پانا معاون آموزش ابتدایی شهر تهران در همایش گروههای آموزشی مناطق شهر تهران گفت اگر بازخورد مداوم ارائه شود ارزیابی هایی مبتنی بر رفتار صورت بگیرد و

1396/11/12 – Pana.ir

98 و دکتری بدون آزمون شرایط پذیرش دکتری پژوهش محور دانشگاه

به عبارت دیگر مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های پژوهشی و آموزشی است که در آن محور اصلی کسب دانش و مهارت از طریق پژوهش هدفمند و نوآوری است 2 مجموع واحدهای دوره دکتری تخصصی پژوهش محور در برنا درسی مصوب هر رشته 36 واحد شامل 28 تا 33 واحد رساله

1396/11/12 – Phdtest.ir

تضارب آراء در پژوهش گروهیِ هدفمند نقط قوتی قابل اتکا است

21 تضارب آراء در پژوهش گروهیِ هدفمند نقط قوتی قابل اتکا است مرتبط در قالب یک گروه ادا داد حضور چند تخصص در کنار هم که بر یک محور مشخص و برای یک هدف معین فعالیت می کنند نتایج بسیار خوبی را در پی خواهد داشت

1396/11/12 – Bmn.ir

آیین نا دکترای پژوهش محور دانشگاه آزاد بیجار

فعالیت های پژوهشی و آموزشی است که در آن محور اصلی کسب دانش و مهارت از طریق پژوهش هدفمند و نو آوری است ماده ۳ ضوابط ورودی داوطلبان به دورهٔ دکترا به شرح زیر است الف داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی ب داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی

1396/11/12 – Iaubijar

مرکز مطالعات و برنا ریزی شهر تهران مرکز در یک نگاه

مرجع تخصصی مدیریت شهری حاوی مقالات اخبار گزارشات پژوهشی نشست های تخصصی حمایت از پایان نا و

1396/11/12 – Rpc.tehran.ir

شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش محور شدن شرکت های

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در دانش محور سازی شرکت های تولی دی ایران با اس تفاده از کرد و آن ها را تحت نظارت کنترل و تمرکز مس تمر قرارداد تا سازمان به آنچه میخواهد برسد پینتو 19873و سلوین

1396/11/12 – Jtdm.irost.ir

معاونت آموزشی و پژوهشی و دانشجویی

توسعه تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنا های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی و فناوری دانشگاه بر اساس تقویم تعیین شده در طرح نامه

1396/11/12 – Bzte.ac.ir

سازمان حفاظت محیط زیست استان گیلان زیرپورتال استان گیلان

1396827 شنبه قربانعلی محمدپور پژوهش باید تمامی محورهای توسعه را در بر گرفته وبا ایجاد یک برنا هدفمند نقشه راه فعالیت را ترسیم کند قربانعلی محمدپور برای پیشرفت علمی و آموزشی و رسیدن به حداقل های توسعه یافتگی پژوهش و تحقیق

1396/11/12 – Doe.ir

اولویت های پژوهشی سازمان ها در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه

محورهای پژوهشی سازمان بی سلامت ایران در سال 1394 Initiates file download دانلود فراخوان طرح های پژوهشی کاربردی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد در سال 1394 دانلود Initiates file download نا فراخوان Initiates file download متن فراخوان

1396/11/12 – Ssu.ac.ir

پژوهش محور برنا های مدیریت شهری دنیای اقتصاد

26 رئیس مرکز مطالعات و برنا ریزی شهر تهران در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری و سومین کنفرانس علمی مدیریت شهری جایزه جهانی تهران از رشد 4 برابری آثار علمی خبر داد به گزارش روابط عمومی

1396/11/12 – Donya-e-eqtesad

plan 94 new2 بدون جدول معاونت پژوهش و فناوری

ر ی و وری ی در وژه ی و ز ی ر و ه و وری وری رد ا ا ت 7 زی و د ای و ر ا ای دوره د ی و ر ه ا ا و ر ب

1396/11/12 – Drt.msrt.ir

صفحه اصلی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات پایگاه اطلاع

روش در آمدزایی این سرویس از طریق تبلیغات هدفمند مبتنی بر پرس و جوی کاربران می باشد پژوهشکده امنیت فاوا در راستای پژوهش در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات توسعه و بهبود ظرفیت ها و زیرساخت های ملی و تربیت نیروی انسانی متخصص و

1396/11/12 – Itrc.ac.ir

مرکز پژوهشها مصوبه «سند دانشگاه اسلامی»

۲ در این سند منظور از «دانشگاه اسلامی» دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت دوره های آموزشی پژوهش محور و مسأله محور پیرامون نیازهای علمی «دانشگاه اسلامی» در مقاطع تحصیلات تکمیلی با نظارت کارگروه های

1396/11/12 – Rc.majlis.ir

دکتری پژوهش محور دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد

17 به عبارت دیگر مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های پژوهشی و آموزشی است که در آن محور اصلی کسب دانش و مهارت از طریق پژوهش هدفمند و نوآوری است مجموع واحدهای دوره دکتری تخصصی پژوهش محور در برنا درسی مصوب هر رشته 36 واحد شامل 28 تا

1396/11/12 – Iauz.ac.ir

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری سند اسلامی شدن دانشگاه

۲ ۲۱ ایجاد سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر و هدفمند نظام فرهنگی تربیتی در سه سطح «شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز ۷ ۱ اختصاص دوره های آموزشیِ پژوهش محور و مسأله محور پیرامون نیازهای علمی «دانشگاه اسلامی» در مقاطع تحصیلات تکمیلی با

1396/11/12 – Old.iums.ac.ir

عوامل زمینه ساز پایبندی به اخلاق پژوهش در میان دانشجویان

ن ا و 12 از دا ن ت دا ه در ل 1393 د در ا و از روش ی و از ا ا ی ری در آ زش رت رو و ش و دا و ق وی دن از ر ی ا ق و

1396/11/12 – Journal.irphe.ir

نظام نا پژوهشی شهرداری کاشان پایگاه اینترنتی شهرداری کاشان

در این راستا و به منظور سامندهی و نهادینه سازی مطالعات و پژوهش های مورد نیاز چارچوب کلان نظام پژوهشی شهرداری در محور های مختلف ارائه شده است ۱۳۹۵ شنبه ۲۰ آذر تعداد بازدید 30902 بار مطالعات و پژوهشهای هدفمند و کاربردی است بدون شک توسعه

1396/11/12 – Kashan.ir

Industrial Engineering Department Activities

4 الگوی مناسب برای اعمال نظارت هدفمند بر نحوه اجرای طرح های صنعتی 5 ارزیابی وام های صنعتی در محور پژوهش شامل فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی از جمله حلقه های پژوهشی و واحد ترج در حیطه مهندسی صنایع می باشد محور ارتباط با صنعت به منظور

1396/11/12 – Ie.sharif.edu

آیین نا ضریب بالاسری و تشکیل هسته های پژوهشی دانشکده

به منظور انجام پژوهشهای هدفمند برنا محور و ماموریت گرا و همچنین توسعه فناوریهای نوین و کاربردی و تقاضا محور نمودن پژوهشها این آیین نا جهت تشکیل هسته های پژوهشی برنا محور در دانشگاه بوعلی سینا تهیه و تدوین گردیده است ریم ماده ۱ تعاریف

1396/11/12 – Eng.basu.ac.ir

Jsli Nioec Ui Lssi Research 81 Sku Farabi Research Irna Modares Vcr2 Crd Tafreshu Iaushiraz

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *